Anna Maria Thelott

1683 - 1710

Anna Maria Thelott var främst en gravör och akvarellist. Hon blev känd för sina kopparstick och träsnitt, samt gouacher. 

Anna Thelott var förmodligen den första svenska kvinnliga professionella konstnären som per definition som försörjde sig på sitt måleri. 

Hon var föddes och växte upp i Uppsala, men flyttade vid 19 års ålder med familjen till Stockholm där hon dog sju år senare som en följd av pesten som härjade.

Idag finns delar av hennes verk bevarade på bland annat Nordiska Muséet, Kungliga biblioteket, samt Stadsmuséet i Stockholm.