Ellen Jolin

1854 - 1939

”Ellen” Maria Helena Jolin föddes i Stockholm 1854. Hennes föräldrar var kulturprofilen Johan Jolin och Catharina Wigert. Hon studerade vid Konstakademien från 1877, men innan dess var hon elev till Kerstin Cardon och Fredrik Scholander. Efter Konstakademien åkte hon till Paris för att studera vidare. Som så många andra kvinnor på den tiden fick hon inte studera vid de stora institutionerna utan var tvungen att studera privat. Därför sökte hon sig till Academie Colarossi, en fristad för de kvinnor som tog sig till Paris under slutet av 1800-talet, som accepterade kvinnliga studenter. Där studerade hon för porträttmålaren Jules Joseph Lefebvre tillsammans med bland andra Felix Vallotton.

Ellen kom senare att utföra flera studieresor runt om i världen, bland annat tillbringade hon fyra månader i Cordoba i Spanien. 

Jolin var känd främst för sin akvarellteknik som hon 1912 ställde ut på Hallins konsthandel i Stockholm och i tidsskriften Idun beskrevs Jolins måleri med följande ord: ”Hennes teckning är fast och dock mjuk, hennes färger varma och lysande och hennes penselföring ger tonerna med must och klang.” Något hon visat prov på i sitt måleri från många länder i Europa som Frankrike, Italien, Spanien och inte minst England. Idag finns hon representerad på bland annat Nationalmuseum.