Victoria Westberg

1859 - 1941

Victoria Westberg är en sällsynt fågel i historieböckerna, men man vet att hon föddes 1859 och lyckades ta sig in på Konstakademien där hon studerade hos Edvard Perseus. Hon tog sig även till Italien och studerade i Rom 1892-1893 samt 1896-1897 som elev till Filiberto Petiti samt studerade i två år i USA.

Westberg målade både landskap och porträtt, ofta bilder från Gotland. På Mäster Samuelsgatan i Stockholm undervisade hon senare tillsammans med Agda Naesman. Utöver ateljen ska hon ha startat flera målarskolor runtom i Sverige.

Idag finns hon representerad på bland annat Nationalmuseum.