Emma Sparre

1851 - 1913

Emma Sparre föddes 1851 i Grycksbo, mellan Falun och Rättvik. Hon växte upp i ett kulturellt rikt hem på Grycksbo bruk som dotter till musikern Henrik Munktell och syster till kompositören Helena Munktell. Emmas mor bodde under stora delar av hennes uppväxt i Stockholm, men hemmet utgjorde en god miljö att kulturellt blomma ut i, vilket de uppmanades.

Efter faderns död återförenades de med modern i Stockholm där Emma började studera konst hos August Malmström, dock ej på Konstakademien utan privat eftersom hon avskräcktes av skoltvånget. Hon kom senare att studera konst i Düsseldorf och Rom. Men det var i Paris som hon fastnade och studerade bland annat , precis som Eva Bonnier, för Gustave Courtois som undervisade på Academie Colarossi, som var en av få skolor som undervisade kvinnor på den tiden. Med tiden öppnade Sparre en ateljé i Paris som kom att utgöra grunden för en rik kulturell och social samvaro bland konstnärer och musiker, inte helt olikt uppväxten i Grycksbo. Sparre ställde ut på världsutställningen i Paris 1878 och senare 1887 på Salongen. Hon återkom på Salongen 1889 och blev där tilldelad utmärkelsen Mention Honorable.

Hennes måleri utmärks av för tiden ovanligt starka och bjärta färger, vanligtvis i genremotiv eller sagor. Detta visar på hur starkt hon influerades av parismåleriets färger. Mest framstående var hennes porträttkonst som kom att bli den mest uppskattade av hennes stilar. 1890 flyttade hon hem till Sverige, skiljde sig från maken Carl Axel Sparre och lät bygga Solgården, där hon fick besök av både Anders Zorn och Selma Lagerlöf. 1893 ställde hon ut på Världsutställningen i Chicago.

Hennes tavla ”I ro” omskrivs i konstnärstidningen Idun kring sekelskiftet som ”utan öfverdrift måhända ett af de populäraste konstverk, någonsin en svensk kvinna skapat”. Som många andra hade hon tidigt en ”Sturm und drang-period” som ofta uttryckte starka känslor och komplexa kompositioner. Denna kom med tiden att slipas till en mer mogen och måttfull stil.

Sparre finns representerad på en rad muséer, bland annat Nationalmuseum.