Julia Strömberg

1851 - 1920

Julia Strömberg föddes 1851 i Göteborg som näst yngst bland fyra systrar. Hennes far dog vid tidig ålder vilket tidigarelade hennes utskjutsning ur hemmet, som kom att landa i konstens värld efter att ha valt bort musiken. Hon studerade vid Göteborgs Musei Ritskola, senare Valand, hos Hilda Lindgren, tillsammans med Jenny Nyström 1867 – 1871. Här undervisade även Carl Larsson, men på den tiden undervisade män endast män, och kvinnor endast kvinnor.

Efter Valand skrevs hon in 1872 på Konstakademien, som vid det här laget hade börjat ta in kvinnor sedan ett par år tillbaka. Där studerade hon porträttkonst och landskapsmåleri och blev så pass framgångsrik att akademien utnämnde henne till agrée 1891. Strax därefter for hon till Paris och södra Frankrike för en studieresa. Julia startade 1877 en konstnärsklubb tillsammans med fem andra kvinnliga konstnärer. Den gick under benämningen A.K, Akademie-Klubben, men om denna är föga känt mer än att hon startade den tillsammans med Julia Beck.

Julia Strömberg ägnade mycket tid som lärare åt elever. Som elev vid Konstakademien förväntades man ofta tillbringa sommaren på studieresor. Två vanliga orter var Räfsnäs och Mariefred, där CG Janzon och Julia Strömberg tog hand om de manliga respektive kvinnliga eleverna. Hennes måleri är starkt influerad av studieresorna i Frankrike och motiven är ofta landskap, inte ovanligen från hemtrakterna kring Göteborg och ofta med vattendrag och grönska.