Amanda Sidwall

1844 - 1892

Amanda Sidvall föddes i Stockholm där hon senare ingick i första kullen kvinnor som 1864 skrevs in på konstakademien där hon studerade i sex år. Efter detta sökte hon sig som så många andra till Paris för att fortsätta studierna.

Eftersom det fortfarande var förbjudet för kvinnor att studera på École des Beaux-Arts, vilket var den främsta konstskolan vid den tiden, anslöt hon sig till Académie Julian, en av de få skolor som tog in kvinnor. Hon studerade där tillsammans med bland andra Anna Nordgren. Hon blev senare hjälplärare på Académie Julian då Jenny Nyström studerade där. 

Under studietiden i Paris lyckades hon, trots att hon var kvinna, bli antagen till Parissalongen, världens då mest prestigefyllda konstutställning. Där ställde hon ut flera verk från 1880.

Sidvall var en mycket erkänd konstnär under sin levnadstid, men inte i Sverige. Det var först under Nationalmuseums minnesutställning 1942 som hon ställdes ut i Sverige. Därefter glömdes hon bort igen, framför allt eftersom de allra flesta tavlor målade av Sidvall såldes i Frankike och finns än idag i privat ägo och har på så sätt aldrig hittat till muséer. Hon finns dock idag att beskåda på Nationalmuseum och Luxembourgmuséet i Paris.

Som framstående kolorist gjorde Sidvall sig känd för sina porträtt, exempelvis detta självporträtt som finns att skåda på Nationalmuseum.