Hulda Schenson

1848 - 1941

Hulda Schenson var en uppsalakonstnär som studerat såväl på konstakademin 1874-1880, i Paris 1882 och senare flertalet inspirationsresor till Bryssel samt Italien.

Hon var en framstående porträttmålare och akvarellist som målat flera Uppsalaprofessorer och finns representerad på Nationalmuseum samt på muséer i Uppsala och Linköping.